Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení pohybové zátěže ošetřovatelského personálu pomocí krokoměru
Název práce v češtině: Hodnocení pohybové zátěže ošetřovatelského personálu pomocí krokoměru
Název v anglickém jazyce: Evaluation of kinetic workload of nursing staff by using a pedometer
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.01.2016
Datum zadání: 27.02.2016
Datum a čas obhajoby: 28.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2017
Oponenti: Mgr. Jana Talijánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK