Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza nových potenciálních léčiv aterosklerózy
Název práce v češtině: Syntéza nových potenciálních léčiv aterosklerózy
Název v anglickém jazyce: Design of New Drugs for Atherosclerosis.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2004
Datum zadání: 25.11.2004
Datum a čas obhajoby: 05.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2006
Oponenti: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK