Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinární a multidisciplinární přístupy v péči o osoby s poruchami příjmu potravy - zahraniční inspirace
Název práce v češtině: Interdisciplinární a multidisciplinární přístupy v péči o osoby s poruchami příjmu potravy - zahraniční inspirace
Název v anglickém jazyce: Interdisciplinary and multidisciplinary approaches to care for people with eating disorders - foreign inspiration
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, multidisciplinární tým, koordinace péče
Klíčová slova anglicky: eating disorders, multidisciplinary team, coordination of care
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2015
Datum zadání: 14.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Multidisciplinární přístup v péči o klienty/pacienty má řadu výhod. V ČR existuje v oblasti péče o osoby s poruchami příjmu potravy tento přístup ve sféře hospitalizace. Nově vznikl multidisciplinární tým fungující ambulantně. Cílem práce je podrobně zmapovat práci tohoto týmu po dobu alespoň tří měsíců a zjistit, jak tým přenáší do praxe metodiku tohoto typu spolupráce zpracovanou pro oblast péče o danou cílovou skupinu. Výstupem je komplexní vyhodnocení implementace metodiky do praxe zahrnující výzvy, se kterými se tým po sledovanou dobu setkal včetně jejich řešení, což může být využito jako cenná inspirace pro další odborníky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK