Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj Strany svobodných občanů v letech 2009 - 2015
Název práce v češtině: Vývoj Strany svobodných občanů v letech 2009 - 2015
Název v anglickém jazyce: Development of The Party of Free Citizien in 2009 - 2015
Klíčová slova: Strana svobodných občanů, Svobodní, klasický liberalismus, libertarianismus, euroskepticismus, pravicová strana
Klíčová slova anglicky: The Party of Free Citizens, classical liberalism, libertarianism, euroscepticism, right-wing party
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: Mgr. Ivo Fajmon - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2015
Datum zadání: 14.12.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat odbornou literaturu k tématu liberalismu, libertarianismu
a euroskepticismu. Prostudovat a anylyzovat stranické materiály (stanovy apod.)
Strany svobodných občanů. Analyzovat a komparovat volební programy Strany
svobodných občanů. Analyzovat elektorát SSO.
Seznam odborné literatury
Von Mises,L. Liberalismus Prah: Liberální institut, 1998
Harvey,D. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press 2005
Hauser,M. Kapitalismus jako zombie, neboli, Proč žijemeč ve světě přízraků. Praha:
Rybka, 2012
Havlík, V. České politické strany a evropská integrace: evropeizace, evropanství,
evroskepticismus? Brno: Masarykova univerzita, 2009
Mach,P. Jak vystoupit z EU. Praha: Laissez Faire, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK