Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kto chytá v žite a Deň ako stvorený pre banánové rybičky – analýza motívov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kto chytá v žite a Deň ako stvorený pre banánové rybičky – analýza motívov
Název práce v češtině: Kto chytá v žite a Deň ako stvorený pre banánové rybičky – analýza motívov
Název v anglickém jazyce: The Catcher in the Rye and A Perfect Day for Bananafish - Motif analysis
Klíčová slova: Kto chytá v žite, Deň ako stvorený pre banánové rybičky, motív, naratológia, detstvo, dospievanie, odcudzenie sa spoločnosti
Klíčová slova anglicky: The Catcher in the Rye, A Perfect Day for Bananafish, motif, narratology, childhood, growing up, alienation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2015
Datum zadání: 14.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vo svojej diplomovej práci sa budem venovať sémiotickej analýze motívov v knihách J.D. Salingera. Cieľom je poskytnúť čo najkomplexnejší výklad ním použitých motívov a ich významu pri vytváraní symbolického sveta jeho diel. Hlavným materiálom pre moju analýzu bude román Kto chytá v žite, pre doplnenie a úplnosť budem pracovať i s jeho ostatnými dielami, novelami a krátkymi poviedkami. Salinger bol ako autor aktívny veľmi krátku dobu, za ktorú sa mu ale podarilo vytvoriť špecifický svet motívov a symbolov, ktorým sa hodlám venovať. Teoretické zázemie mi poskytnú autori ako je Roland Barthes, Lubomír Doležel, Boris Tomaševskij alebo Jonathan Culler.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK