Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Produkce sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách
Název práce v češtině: Produkce sekundárních metabolitů v rostlinných
explantátových kulturách
Název v anglickém jazyce: Production of secondary metabolites in plant tissue cultures
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2004
Datum zadání: 25.10.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK