Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv demokratizace na stav občanské společnosti v Kambodži mezi lety 1991 až 2015
Název práce v češtině: Vliv demokratizace na stav občanské společnosti v Kambodži mezi lety 1991 až 2015
Název v anglickém jazyce: The effect of democratization on the state of civil society in Cambodia between 1991 to 2015
Klíčová slova: Kambodža, občanská společnost, demokratizace, neziskový sektor, lidská práva
Klíčová slova anglicky: Cambodia, civil society, democratization, nonprofit sector, human rights
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pajas
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2015
Datum zadání: 11.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Benyovszky
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK