Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Event management a fundraising v organizacích občanského sektoru.
Název práce v češtině: Event management a fundraising v organizacích občanského sektoru.
Název v anglickém jazyce: Event Management and Fundraising in NGOs
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2015
Datum zadání: 11.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK