Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu
Název práce v češtině: Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu
Název v anglickém jazyce: Ethical Aspects of Geography Teaching - Values education in high-school geography lessons
Klíčová slova: etika, geografie, morální vývoj, výchova k hodnotám (hodnotová výchova), hodnotová orientace RVP G, etická citlivost geografických témat, přípravy vyučovacích hodin
Klíčová slova anglicky: etics, geography teaching, moral development, values education, values in RVP G, ethically sensitive issues in geography
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2015
Datum zadání: 11.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2018
Oponenti: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK