Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Složitost některých faktorizačních algoritmů
Název práce v češtině: Složitost některých faktorizačních algoritmů
Název v anglickém jazyce: Complexity of some factoring algorithms
Klíčová slova: ECM Faktorizace Eliptické křivky
Klíčová slova anglicky: ECM Factorization Elliptic curves
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2015
Datum zadání: 15.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2016
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je co nejdetajlnější analýza složitosti vybraných algoritmů pro faktorizaci celého. Primárně bude studována metoda ECM.
Seznam odborné literatury
H. Cohen: A Course in Computational Algebraic Number Theory, Springer, 1995
H. W. Lenstra: Factoring integers with elliptic curves, Ann. of Math. 126 (1987), 649 - 673.
E. R. Canfield, P. Erdos, C. Pomerance: On a problem of Oppenheim concerning 'Factorisatio Numerorum', J. Number Theory 17 (1983), 1-28.
Předběžná náplň práce
Práce je určená spíše pro studenty MMIB, ale po matematické stránce obtížná.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK