Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neslyšící dítě a možnosti jeho výchovy a vzdělávání
Název práce v češtině: Neslyšící dítě a možnosti jeho výchovy a vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Deaf child and the possibilities of his upbringing and education
Klíčová slova: sluchové postižení, diagnostika, komunikace, rodina, výchova a vzdělávání
Klíčová slova anglicky: hearing impairment, diagnosis, communication, family, upbringing and education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2015
Datum zadání: 10.12.2015
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK