Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopravní dostupnost na základě nabídky veřejné hromadné dopravy v oblasti Ledečska a Zručska
Název práce v češtině: Dopravní dostupnost na základě nabídky veřejné hromadné dopravy v oblasti Ledečska a Zručska
Název v anglickém jazyce: Transport accessibility based on the offer of public transport in the Ledeč and Zruč regions
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Václav Jaroš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2015
Datum zadání: 10.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK