Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rozkrývání smyslu básnického textu se žáky 3.ročníku ZŠ
Název práce v češtině: Rozkrývání smyslu básnického textu se žáky 3.ročníku ZŠ
Název v anglickém jazyce: Discovering the Sense of the Poems with Pupils of the 3rd grade of Primary School
Klíčová slova: poezie, odkrývání smyslu poezie, literární výchova, 3. ročník ZŠ, metody, RWCT
Klíčová slova anglicky: Poetry, discovering the sense of the poems, literature, pupils of the 3rd grade of Primary School, metods, RWCT
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2015
Datum zadání: 10.12.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Josef Peterka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat rozkrývání smyslu textu v hodinách literatury. Práce bude mít teoretickou a praktickou část, jádrem práce bude praktická část a její reflexe, z té také budou vyvozovány závěry práce
Seznam odborné literatury
bude doplněn
Předběžná náplň práce
1. úvod
2. teoretická část
3. praktická část
4. dílčí závěry
5. závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK