Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada škody v rámci Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Název práce v češtině: Náhrada škody v rámci Vídeňské úmluvy o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží
Název v anglickém jazyce: Damages under the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods
Klíčová slova: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, CISG, právo na náhradu škody, ztráta, předvídatelnost, zmírnění škody.
Klíčová slova anglicky: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, right to damages, loss, foreseeability, mitigation of damages.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2015
Datum zadání: 09.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2015
Datum a čas obhajoby: 25.04.2018 16:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.04.2018
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK