Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Map-merging for multi-robot system
Název práce v češtině: Spojování map pro multirobotický systém
Název v anglickém jazyce: Map-merging for multi-robot system
Klíčová slova: map-merging, multi-robot system, ROS, SLAM
Klíčová slova anglicky: map-merging, multi-robot system, ROS, SLAM
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2015
Datum zadání: 27.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit systém pro automatické spojování map vytvářených nezávisle více roboty. Implementace se očekává pro ROS ve vybraném simulátoru. Pro vývojové a testovací účely bude vytvořena i implementace, která pro jednotlivé roboty využije vhodně vybranou metodu pro SLAM.
Seznam odborné literatury
J.A.S. Martins, MRSLAM – Multi-Robot Simultaneous Localization and Mapping, Disertation at Universidade de Coimbra, 2013
M. Montemerlo, S. Thrun, FastSLAM: A Scalable Method for the Simultaneous Localization and Mapping Problem in Robotics, Springer 2010, ISBN 9783642079788
R. Aragues, C. Sagues, Y. Mezouar, Parallel and Distributed Map Merging and Localization, Springer 2015, ISBN 978-3-319-25886-7
J. C. RUSS, The Image Processing Handbook, CRC Press, 2011, ISBN 9781439840450
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK