Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Traditional wedding customs in Cyprus
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Traditional wedding customs in Cyprus
Klíčová slova: oděv, nástroj, nevěsta, svatba, tanec, ženich
Klíčová slova anglicky: bride, dance, garment, groom, instruments, wedding
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Romanovská Fliegerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2015
Datum zadání: 08.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK