Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Feminita a její význam v oblékání
Název práce v češtině: Feminita a její význam v oblékání
Název v anglickém jazyce: Femininity and its meaning in dress
Klíčová slova: gender, identita, oblékání, móda
Klíčová slova anglicky: gender, identity, dress, fashion
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2015
Datum zadání: 04.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě konceptů z odborné literatury vytvořit scénář pro strukturovaný rozhovor; na vzorku cca 10 participantek ve věku autorky analyzovat na základě rozhovorů strategie v oblékání související jak s vnitřní identitou, tak s vnějším performováním feminity.
Seznam odborné literaturyFischerová Mirkinová, Toby: Tajná řeč módy. Co říkáme svým oblečením, Praha: NLN,1996, ISBN 80-7106-136-0V,
Davis, Fred. Fashion, culture, and identity. [4.] paperback ed. Chicago, Ill. [u.a.]: Univ. of Chicago Press, 1998. ISBN 978-022-6138-091.

Entwistle, Joanne. The fashioned body: fashion, dress, and modern social theory. Malden, MA: Blackwell, 2000a, 258 p. ISBN 07-456-2007-8.
Lipovetsky, Gilles: Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech, Praha:Prostor, 2002, ISBN 80-7260-063-X
Předběžná náplň práce
Studium literatury, sestavení vzorku, sestavení scénáře rozhovoru, studium kvalitativní metody.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theoretical prepration, creation of the sample, preparation of the interview, study of qualitative research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK