Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migréna a její farmakoterapie
Název práce v češtině: Migréna a její farmakoterapie
Název v anglickém jazyce: Pharmacotherapy of migraine
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2006
Datum zadání: 28.02.2006
Datum a čas obhajoby: 07.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2006
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK