Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Treaty Shopping in International Investment Law
Název práce v češtině: Treaty shopping v dohodách o ochraně investic
Název v anglickém jazyce: Treaty Shopping in International Investment Law
Klíčová slova: článek 25, odst. 2, písm. b) Dohody ICSID; doložka odepření výhod; mezinárodní investiční dohody; národnost právnických osob; treaty shopping; zneužití práva
Klíčová slova anglicky: abuse of rights; article 25(2)(b) of the ICSID Convention; corporate nationality; denial of benefits clause; international investment agreements; treaty shopping
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2015
Datum zadání: 04.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 13:45
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 38, PC prezentace.
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
  doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK