Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a studium analogů ceramidů
Název práce v češtině: Syntéza a studium analogů ceramidů
Název v anglickém jazyce: Synthesis and study of ceramide analogues
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2015
Datum zadání: 04.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2015
Datum a čas obhajoby: 24.02.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2017
Oponenti: prof. doc. RNDr. Dr. Pavel Matějka
  doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK