Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon ve fotbale a jeho vybrané psychologické determinanty
Název práce v češtině: Výkon ve fotbale a jeho vybrané psychologické determinanty
Název v anglickém jazyce: Football performance and its determinants
Klíčová slova: osobnost sportovce, emoční stav, fotbalový výkon, sportovní psychologická příprava
Klíčová slova anglicky: personality of athlete, emotional state, football performance, psychological preparation in sport
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2015
Datum zadání: 03.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.12.2015
Datum a čas obhajoby: 23.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce ve své teoretické části nabídne ucelený přehled o faktorech ovlivňující výkon sportovce. Psychickému stavu jako hlavnímu determinantu aktuálního výkonu fotbalisty bude věnována největší pozornost. Vymezení pojmu výkonnosti sportovce v kolektivních sportech bude věnována samostatná kapitola. Vzhledem k záměrům diplomové práce bude pozornost věnována i procesům skupinové dynamiky a způsobům interakce hráč – trenér jako významným činitelům v kolektivních sportech.
Cílem výzkumné části bude prozkoumat vztah psychického stavu u vrcholových fotbalistů na jejich aktuální sportovní výkonnost. Těžištěm této práce a přínosem k dosavadním poznatkům v této oblasti pak bude použití kvantitativního hodnocení výkonu jednotlivých sportovců v kolektivních sportech v aktuálním utkání.
Poznatky získané z diplomové práce pak poslouží jako podklad pro praxi sportovní psychologie se záměrem vzdělávání trenérů při regulaci psychických stavů jednotlivých sportovců.
Seznam odborné literatury
Hošek, V., Svoboda, B., & Vaněk, M. (1974). Studie osobnosti ve sportu. (1. vyd., 297 s.)Praha: Univerzita Karlova

Lane, A. M., Thelwell, R., & Devonport, T. J. (2009). Emotional Intelligence and Mood States associated with Optimal Performance. E-Journal Of Applied Psychology, 5(1), 67-73.

Machač, Miloš, Helena Machačová a Jiří Hoskovec. Emoce a výkonnost. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 285 s. Učebnice pro vysoké školy.

Mudimela, S. R. (2010). Impact of level of participation on aggression, anxiety, achievement motivation and performance among soccer players. British Journal Of Sports Medicine, 44(S1), i61.

Rodríguez, P., Késenne, S., & Humphreys, B. (2011). The economics of sport, health and happiness: the promotion of well-being through sporting activities. (xi, 250 p.) Northampton, Mass.: Edward Elgar.

Vast, R. L., Young, R. L., & Thomas, P. R. (2010). Emotions in sport: Perceived effects on attention, concentration, and performance. Australian Psychologist, 45(2), 132-140. doi:10.1080/00050060903261538

Weinberg, R. (c2011). Foundations of sport and exercise psychology. (5th ed., xiii, 625 s.) Champaign: Human Kinetics.

Woodman, T., Davis, P. A., Hardy, L., Callow, N., Glasscock, I., & Yuill-Proctor, J. (2009). Emotions and Sport Performance: An Exploration of Happiness, Hope, and Anger. Journal Of Sport & Exercise Psychology, 31(2), 169-188.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK