Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé při poskytování zdravotních služeb
Název práce v češtině: Předpoklady povinnosti k náhradě újmy vzniklé
při poskytování zdravotních služeb
Název v anglickém jazyce: Prerequisites for the obligation to compensate for personal
injury from the provision of health services
Klíčová slova: občanskoprávní odpovědnost, povinnost k náhradě újmy, poskytování zdravotních služeb, postup lege artis
Klíčová slova anglicky: civil liability, obligation to personal injury compensation, health services provision, procedures lege artis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2015
Datum zadání: 02.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2015
Datum a čas obhajoby: 09.05.2019 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 236
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:07.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2019
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK