Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Absolutní sluch v teorii i praxi
Název práce v češtině: Absolutní sluch v teorii i praxi
Název v anglickém jazyce: Absolute Pitch: Theoretical Concept and Practical Issues
Klíčová slova: absolutní sluch, relativní sluch, tónová výška, tónová barva, sluch, hudební sluch, synestézie, dědičnost, gen pro absolutní sluch, řeč, latentní absolutní sluch, dotazník
Klíčová slova anglicky: absolute pitch, relative pitch, tone pitch, chroma, hearing, musical ear, synesthesia, gene for absolute pitch, language, implicit form of absolute pitch, survey
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2015
Datum zadání: 02.12.2015
Datum a čas obhajoby: 20.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK