Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a realizace woodcrafterského tábora 2016
Název práce v češtině: Příprava a realizace woodcrafterského tábora 2016
Název v anglickém jazyce: The preparation and realization of woodcrafter camp 2016
Klíčová slova: letní dětský tábor, woodcrafterský tábor, woodcraft, příprava tábora, program, rozpočet, celotáborová hra, režim dne
Klíčová slova anglicky: children's summer camp, camp woodcraft, woodcraft, preparation camp, program, budget, camp game, daily program
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Dvořáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2015
Datum zadání: 02.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2015
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: Mgr. Marie Dvorná
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. ANDERSON, H. Allen. Náčelník: Ernest Thompson Seton a mizející Západ. Praha: Václav Vávra, 2012. ISBN 978-80-904543-0-9.
2. BURDA, Jan a Vladimíra ŠLOSAROVÁ. Tábory a další zotavovací akce. Aktualizované vydání. Praha: NIDM, 2008. ISBN 978-80-86784-59-5.
3. MACEK, Jiří. Táboříme v týpí. 3. vydání Ilustroval Jiří ČERVINKA. Praha: Václav Vávra, 2012. Les (Liga lesní moudrosti). ISBN 80-904543-2-3.
4. OBERMAJER, Jaroslav. Ve svitu táborového ohně: nejúspěšnější hry nejen na tábor. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-173-4.
5. PORSCH, Josef, Kamila LUNEROVÁ, a spol. Kmenové zřízení. Praha: Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League, 2011. Les (Liga lesní moudrosti). ISBN 978-80-904567-0-9.
6. SETON, Ernest Thompson. Kniha lesní moudrosti. 2.vyd. Praha: Olympia, 1991. ISBN 80-7033-084-8.
7. Svitek březové kůry: kniha orlích per a mistrovství. 3. nově zpracované, upravené vydání. Praha: Liga lesní moudrosti, 2013. ISBN 978-80-904567-3-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK