Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Postoje a zkušenosti studentů s návykovými látkami
Název práce v češtině: Postoje a zkušenosti studentů s návykovými látkami
Název v anglickém jazyce: University students and their attitudes and experiences with drugs of abuse
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2003
Datum zadání: 31.10.2003
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK