Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním ileózním stavem
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním ileózním stavem
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with acute ileus
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2016
Datum zadání: 20.03.2016
Datum a čas obhajoby: 24.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2016
Oponenti: MUDr. Radek Doležel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK