Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Singles v České republice ve světle proměn hodnotových orientací
Název práce v češtině: Singles v České republice ve světle proměn hodnotových orientací
Název v anglickém jazyce: Singles in the Czech Republic in the perspective of changing value orientation
Klíčová slova: druhý demografický přechod, singles, postoj, Česká republika
Klíčová slova anglicky: second demographic transition, singles, attitude, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2015
Datum zadání: 14.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Oponenti: RNDr. Květa Kalibová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK