Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky
Název práce v češtině: Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky
Název v anglickém jazyce: Structures and trends of unemployment in the Czech Republic and the Visegrad Group states
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2016
Datum zadání: 16.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zaměření na Českou republiku, vybraná mezinárodní porovnání. Zdroj dat VŠPS, MPSV a EUROSTAT
věk, vzdělání, region ap.
typy nezaměstnanosti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK