Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Old English prose adjectives meaning „holy“: towards a characterization of a lexical field
Název práce v češtině: Staroanglická prozaická adjektiva s významem „svatý”: příspěvek k vymezení lexikálního pole
Název v anglickém jazyce: Old English prose adjectives meaning „holy“: towards a characterization of a lexical field
Klíčová slova: Teorie lexikálních polí|lexikální pole svatosti|konceptuální pole|Staroangličtina|adjektiva|halig|gebletsod|gesælig|gehalgod|korpusová analýza
Klíčová slova anglicky: Lexical field theory|lexical field of holy|conceptual fields|Old English|adjectives|halig|gebletsod|gesælig|gehalgod|corpus analysis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2015
Datum zadání: 30.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce, zamýšlená jako příspěvek k vymezení staroanglického lexikálního pole „svatost“, se bude zabývat popisem morfosyntaktických a lexikosémantických charakteristik pěti přídavných jmen – hālig, (ge)sǣlig, ēad(ig), gebletsod, frēo – na základě jejich výskytů v různých typech textů staroanglické prózy, z hlediska vzájemných souvislostí a rozdílů v dobovém užití (žánry a typy textů; vazba na latinské textové předlohy aj.) a s přihlédnutím k jejich osudům v následném jazykovém vývoji. Sběr dat bude založen na kombinaci lexikografické (Thesaurus of Old English, Bosworth–Toller´s An Anglo-Saxon Dictionary) a korpusové analýzy (vycházející zejména z The York-Toronto-Helsinki Parsed corpus of Old English Prose).
Seznam odborné literatury
Bosworth, Joseph. An Anglo-Saxon Dictionary Online. Ed. Thomas Northcote Toller and Others. Comp. Sean Christ and Ondřej Tichý. Faculty of Arts, Charles University in Prague, 21 Mar. 2010. Web. 5 Nov. 2013. .

Dictionary of Old English. A–G on CD-Rom (2008). The Dictionary of Old English, University of Toronto.

Roberts, Jane and Christian Kay with Lynne Grundy. 2015. A Thesaurus of Old English. Glasgow: University of Glasgow. http://oldenglishthesaurus.arts.gla.ac.uk/
----

Amos, Thomas L. "Early Medieval Sermons and the Holy." Models of Holiness in Medieval Sermons. Ed. Beverly Mayne Kienzle et al. Textes et Études du Moyen Âge 5. Louvain-la-Neuve: Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, 1996. 23-34.

Gevaert, Caroline. "The Evolution of the Lexical and Conceptual Field of ANGER in Old and Middle English." A Changing World of Words: Studies in English Historical Lexicography, Lexicology and Semantics. Ed. Javier E. Díaz Vera. Costerus n.s. 141. Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 2002. 275-99.

Hill, Joyce. "The Dissemination of Ælfric's Lives of Saints: a Preliminary Survey." Holy Men and Holy Women: Old English Prose Saints' Lives and Their Contexts. Ed. Paul E. Szarmach. Albany: State University of New York Press, 1996. 235-59.

Hill, Thomas D. "Imago Dei: Genre, Symbolism, and Anglo-Saxon Hagiography." Holy Men and Holy Women: Old English Prose Saints' Lives and Their Contexts. Ed. Paul E. Szarmach. Albany: State University of New York Press, 1996. 35-50.

Jolly, Karen Louise, Catherine E. Karkov, and Sarah Larratt Keefer, eds. Cross and Culture in Anglo-Saxon England: Studies in Honor of George Hardin Brown. Medieval European Studies 9. Morgantown, WV: West Virginia Univ. Press, 2007. x, 356, ill. + portrait. [Volume 1 in the Sancta Crux Halig Rod series]

Schwyter, J. R. Old English Legal Language: the Lexical Field of Theft. North-Western European Language Evolution, suppl. 15. Odense: Odense University Press, 1996. 197, ill.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK