Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití PCR pro molekulární charakterizace kmenů Brucella
Název práce v češtině: Využití PCR pro molekulární charakterizace kmenů Brucella
Název v anglickém jazyce: Use of PCR for molecular typing of Brucella strains
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK