Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Velikostně rozlišený atmosférický aerosol v pracovním prostředí povrchového hnědouhelného dolu
Název práce v češtině: Velikostně rozlišený atmosférický aerosol v pracovním prostředí povrchového hnědouhelného dolu
Název v anglickém jazyce: Size segregated atmospheric aerosol in selected workspaces of coal strip mine
Klíčová slova: rýpadlo, prach, těžba uhlí, vnitřní prostředí, hrubý aerosol, jemný aerosol, pracovní směna
Klíčová slova anglicky: excavator, dust, coal mining, indoor air, coarse and fine aerosol, work shift
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2015
Datum zadání: 30.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Oponenti: Ing. Petr Svoboda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Na vybraných pracovištích vnitřního a venkovního prostředí technologií používaných k povrchové těžbě hnědého uhlí budou měřeny koncntrace velikostně rozlišeného aerosolu současně s další doplňkové parametry. Cílem práce je kvantifikovat podíl aerosolu vzniklého těžbou hnědého uhlí na jeho hladině ve vnitřním pracovním prostředí s ohledem na meteorologické podmínky, podmínky těžby uhlí a personální činnost ve vnitřním prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Size segragated aerosol and other relevant parameters will be measured simultaneously outdoor and indoor at the selected technologies used in coal strip mine. The aim of the study is to quantify penetration of aerosol generated by coal mining into the selected work spaces with regards meteorology, coal mining, and personal activity indoors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK