Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizuální neurorehabilitace u pacientů s inkompletní míšní lézí
Název práce v češtině: Vizuální neurorehabilitace u pacientů s inkompletní míšní lézí
Název v anglickém jazyce: Visual neurorehabilitation by the incomplete spinal cord injury patients
Klíčová slova: virtuální realita, míšní léze, HMD, zrcadlové neurony
Klíčová slova anglicky: virtual reality, spinal cord lesion, HMD, mirror neurons
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2015
Datum zadání: 29.11.2015
Datum a čas obhajoby: 10.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2017
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK