Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indukce biotransformačních enzymů benzimidazolovými anthelmintiky
Název práce v češtině: Indukce biotransformačních enzymů benzimidazolovými
anthelmintiky
Název v anglickém jazyce: Induction of biotransformation enzymes by benzimidazole anthelmintics
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2004
Datum zadání: 08.11.2004
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK