Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací in vitro studie permeace vybraných léčiv z lipofilních roztoků přes lidskou kůži
Název práce v češtině: Srovnávací in vitro studie permeace vybraných léčiv z lipofilních roztoků
přes lidskou kůži
Název v anglickém jazyce: A comparison in vitro study of permeation of selected drugs
from lipophilic solutions through human skin
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2007
Datum zadání: 30.05.2007
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: doc. Dr. rer. nat. Mgr. Jarmila Zbytovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK