Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování parametrů aktivace endotelu v souvislosti s rozvojem aterosklerózy
Název práce v češtině: Sledování parametrů aktivace endotelu v souvislosti
s rozvojem aterosklerózy
Název v anglickém jazyce: Monitoring of endotelial cells activation related to the development of atherosclerosis.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2004
Datum zadání: 10.05.2004
Datum a čas obhajoby: 05.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2006
Oponenti: RNDr. Marcela Drahošová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK