Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antimikrobní aktivita selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu
Název práce v češtině: Antimikrobní aktivita selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu
Název v anglickém jazyce: The antimicrobial activity of selective serotonine reuptake inhibitors.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2004
Datum zadání: 15.12.2004
Datum a čas obhajoby: 05.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK