Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cirkadiánní hodiny v mozku a jejich funkce
Název práce v češtině: Cirkadiánní hodiny v mozku a jejich funkce
Název v anglickém jazyce: Circadian clocks in the brain and their function
Klíčová slova: cirkadiánní hodiny, mozek, hodinové geny
Klíčová slova anglicky: circadian clocks, brain, clock genes
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2015
Datum zadání: 27.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout nejnovější poznatky o struktuře cirkadiánního systému s důrazem na cirkadiánní hodiny v mozku savců. Kromě centrálních hodin v suprachiasmatických jádrech se v mozku nachází hodiny i v dalších oblastech, které se podílí na regulaci řady fyziologických funkcí. Práce shrne úlohu periferních hodin v mozku při regulaci těchto funkcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study is to summarize the recent knowledge on the structure of the circadian system with emphasis on the circadian clocks in the brain. Apart from the central clocks in the suprachiasmatic nuclei, the brain harbor clocks also in other areas which are involved in regulation of physiological functions. The study will summarize role of the peripheral clocks in regulation of these functions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK