Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlivu hypolipidemik na aterogenní proces ve stěně cév u experimentálního modelu aterosklerózy I
Název práce v češtině: Studium vlivu hypolipidemik na aterogenní proces ve stěně
cév u experimentálního modelu aterosklerózy I
Název v anglickém jazyce: The study of hypolipidemic drug treatment on the atherogenic process in the vessel wall in
experimental model of atherosclerosis I.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2004
Datum zadání: 31.10.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK