Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv metody Pilates na funkci hlubokého stabilizačního systému u profesionálních cvičitelů
Název práce v češtině: Vliv metody Pilates na funkci hlubokého stabilizačního systému u profesionálních cvičitelů
Název v anglickém jazyce: Influence of Pilates method on the function of the deep stabilization system with professional instructors
Klíčová slova: metoda Pilates, HSSP, lektoři Pilates, core muscles
Klíčová slova anglicky: Pilates method, instructor of Pilates method, core stability, core muscles
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2015
Datum zadání: 25.11.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2017
Oponenti: Mgr. Michaela Stupková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK