Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektromyografická analýza rozdílů v provedení vybraných cviků na gymnastickém koni a na koni v kroku
Název práce v češtině: Elektromyografická analýza rozdílů v provedení vybraných cviků na gymnastickém koni a na koni v kroku
Název v anglickém jazyce: Elektromyographic analysis of differences in selected excercises on pommel horse and riding horse
Klíčová slova: jezdectví, kůň v kroku, gymnastický kůň, EMG, elektromyografie, hipoterapie, jezdecký sed
Klíčová slova anglicky: horse riding, pommel horse, EMG, electromyography, hipotherapy, correct horse sit
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2015
Datum zadání: 25.11.2015
Datum a čas obhajoby: 18.09.2017 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2017
Oponenti: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK