Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of capsid protein in hepatitis B virus life cycle
Název práce v češtině: Role kapsidového proteinu v životním cyklu viru hepatitidy B
Název v anglickém jazyce: The role of capsid protein in hepatitis B virus life cycle
Klíčová slova: virus hepatitidy B, kapsidový protein
Klíčová slova anglicky: Hepatitis B Virus, Capsid protein
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Weber, CSc.
Řešitel: Mgr. Vratislav Eliáš - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2015
Datum zadání: 25.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Oponenti: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Virus hepatitidy B je jedním z nejmenších lidských patogenů obsahující pouze čtyři otevřené čtecí rámce kódující sedm proteinů. Tyto proteiny musí být multifukční, aby mohli splnit všechny požadované kroky v životním cyklu viru hepatitidy B. Jedním z nich je kapsidový protein, který je spojován nejen s tvorbou kapsidy, ale také s ovlivněním téměř každého kroku životního cyklu viru. Tato práce shrne roli kapsidového proteinu při skládání virové kapsidy, při reverzní transkripci, interakce kapsidového proteinu s kovalentně uzavřenou cirkulární DNA viru, tak i interakce s hostitelskými proteiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Hepatitis B virus (HBV) is one of the smallest human pathogens encoding only four open reading frames and producing only seven proteins. Thus, these proteins have to be multifunctional to fulfill all required steps in HBV life cycle. One of them, the core protein, has been implicated besides assembling into virus capsid, in almost every step of the viral life cycle. This thesis will summarize the role of capsid protein in assembly, reverse transcription, interactions of capsid protein with covalently closed circular DNA of the virus as well as interactions with host proteins.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK