Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhoubné novotvary dětského věku v ČR a ve světě (incidence, mortalita, trendy).
Název práce v češtině: Zhoubné novotvary dětského věku v ČR a ve světě (incidence, mortalita, trendy).
Název v anglickém jazyce: Malignant neoplasms in childhood in the Czech Republic and worldwide.(incidence, mortality, trends)
Klíčová slova: novotvary, dětský věk, incidence, mortalita, trendy
Klíčová slova anglicky: neoplasms, childhood, incidence, mortality, trends
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2015
Datum zadání: 25.11.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK