Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulation of credit institutions in the EU
Název práce v češtině: Regulace úvěrových institucí v EU
Název v anglickém jazyce: Regulation of credit institutions in the EU
Klíčová slova: Právo Evropské unie, Regulace úvěrových institucí, Basilejské dohody, Kapitálová přiměřenost

Klíčová slova anglicky: European Union law, Regulation of credit institutions, Basel Accords, Capital requirements
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2015
Datum zadání: 07.12.2015
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 12:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 343
Datum odevzdání elektronické podoby:31.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Oponenti: JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK