Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Precizace predikce léčebné odpovědi protinádorové imunoterapie
Název práce v češtině: Precizace predikce léčebné odpovědi protinádorové imunoterapie
Název v anglickém jazyce: Precisation prediction of therapeutic response to cancer immunotherapy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2015
Datum zadání: 24.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2015
Datum a čas obhajoby: 18.06.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK