Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální rozdíly v naději dožití ve zdraví v Česku
Název práce v češtině: Regionální rozdíly v naději dožití ve zdraví v Česku
Název v anglickém jazyce: Regional Differences in Healthy Life Expectancy in Czechia
Klíčová slova: zdraví, naděje dožití, naděje dožití ve zdraví, HLY, omezení každodenních aktivit, socioekonomické faktory, kraje, Česko
Klíčová slova anglicky: health, life expectancy, healthy life expectancy, HLY, activity limitation, socioeconomic determinants, regions, Czechia
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2015
Datum zadání: 16.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: Mgr. Hana Otáhalová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza regionalních rozdílů v naději dožiti ve zdraví na úrovni krajů Česka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK