Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Využití času v tréninkové jednotce 3. tříd
Název práce v češtině: Využití času v tréninkové jednotce 3. tříd
Název v anglickém jazyce: Use of time in training the 3th grade
Klíčová slova: lední hokej, čas, tréninková jednotka, 3. třída
Klíčová slova anglicky: ice hockey, time, training unit, 3th grade
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Arnošt
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2015
Datum zadání: 23.11.2015
Datum a čas obhajoby: 16.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2017
Oponenti: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK