Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxikologický screening pomocí nižších organismů
Název práce v češtině: Toxikologický screening pomocí nižších organismů
Název v anglickém jazyce: The toxicological screening by lower organisms
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2004
Datum zadání: 25.10.2004
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK