Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znárodnění a konfiskace v letech 1945 - 1948
Název práce v češtině: Znárodnění a konfiskace v letech 1945 - 1948
Název v anglickém jazyce: Nationalization and confiscation between 1945 and 1948
Klíčová slova: znárodnění, konfiskace, restituce, privatizace
Klíčová slova anglicky: nationalization, confiscation, restitution, privatization
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2015
Datum zadání: 23.11.2015
Datum a čas obhajoby: 18.01.2018 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 117, PC prezentace. Rezervace této místnosti nejsou v evidenci SIS. Pro informace volejte paní Váňov
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2018
Oponenti: JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK