Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Informační povinnost při poskytování investičních služeb
Název práce v češtině: Informační povinnost při poskytování investičních služeb
Název v anglickém jazyce: Information duty arising from providing investment services
Klíčová slova: Informační povinnost Obchodník s cennými papíry Zákazník
Klíčová slova anglicky: Information duty Securities trader Client
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2015
Datum zadání: 23.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2017
Datum a čas obhajoby: 24.01.2017 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2017
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK