Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Euthanasie
Název práce v češtině: Euthanasie
Název v anglickém jazyce: Euthanasia
Klíčová slova: euthanasie, asistovaná sebevražda, trestní právo
Klíčová slova anglicky: euthanasia, assisted suicide, criminal law
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kateřina Mrkvová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2015
Datum zadání: 23.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 27.09.2016 10:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 203
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2016
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK